MÄKLARCOMPAGNIET

Oberoende. Opartisk. Objektiv.

INFORMATION

Bra Att <em><strong>Veta</strong> </em>

“Information till konsument som anlitar fastighetsmäklare”

“Köpa och sälja Bostad”

“Försäljning av privatbostad”

INFORMATION

Du Som <em><strong>Köper</strong> </em>

KÖPPROCESSEN

FÖR DIG SOM KÖPARE

Tänk på att budgivning inte är reglerad i lag.

Det är säljaren som bestämmer när denne ska sälja, på vilka villkor och till vilket pris.

Köparen uppmanas att undersöka bostaden noggrant, den s.k. undersökningsplikten är omfattande.

Vårt Uppdrag

» Mäklarcompagniets fastighetsmäklare skall alltid utföra sina uppdrag omsorgsfullt och följa god fastighetsmäklarsed. Även om mäklaren inte skrivit något uppdragsavtal med Dig som köpare har mäklaren en skyldighet enligt lag att vara opartisk mellanman genom hela processen och skall tillvarata både köparens och säljarens intressen.

Inför Köpet

» Det är en god idé att vara så förberedd som möjligt när rätt bostad dyker upp. Ett sätt är att ha finansieringen klar, ofta genom ett lånelöfte hos Din bank. Ett annat är att få Din nuvarande bostad värderad och påbörja förbereda försäljningen av den. Vi hjälper Dig gärna att sälja den om Du ännu inte valt mäklare!

Visningar

» Visningar sker enligt säljarens önskemål om t.ex. tid. Oavsett öppna eller enskilda visningar börjar vi med att tillsammans gå igenom fastigheten och sedan får Ni tid att själv titta, fundera, klämma, känna och mäta. På visningarna är ansvarig mäklare alltid närvarande. Vid visningen får Du som spekulant en objektsbeskrivning som innehåller detaljerad information om fastigheten. Vid detta tillfälle får Du även information om Din undersökningsplikt som köpare. Du bör göra en grundlig undersökning eller anlita en besiktningsman. Läs gärna mer om undersökningsplikten → här.

Budgivning

» Mäklarens roll är att förmedla varje bud till säljaren och de eventuella villkor som framförs i samband med budet. För Dig som köpare är det därför viktigt att Du framför eventuella önskemål och villkor såsom till exempel datum för tillträde och besiktning. Det är säljaren som bestämmer till vem denne vill sälja. Detta innebär att det inte med automatik är den som lagt det högsta budet som får köpa bostaden. Mäklaren antecknar samtliga bud och dessa redovisas sedan till säljaren och den slutlige köparen vid kontraktsskrivningen.

Tillträde

» I god tid före tillträdesdagen får Du en kallelse från mäklaren med tid och plats för tillträdet. Vi bokar tid med Din bank så att de i god tid kan förbereda sig och vi upprättar även en preliminär likvidavräkning som sänds med kallelsen. Tillträdet äger normalt rum på vårt kontor. Då träffas Du, säljaren och mäklaren för undertecknande av alla erforderliga handlingar och resterande del av köpeskillingen erläggs.

En avslutad affär

» Efter avslutad affär är det vårt mål att både köpare och säljare skall känna sig nöjda med uppgörelsen. Då hoppas vi att Ni vill återkomma till oss vid Er nästa bostadsaffär och att Ni kan och varmt vill rekommendera oss till Dina nära och kära. Vi önskar välkomna Dig till Mäklarcompagniet!

INFORMATION

Du Som <em><strong>Säljer</strong> </em>

SÄLJPROCESSEN

FÖR DIG SOM SÄLJARE

Tänk på att budgivning inte är reglerad i lag.

Det är Du som säljare som bestämmer när Du ämnar sälja, på vilka villkor och till vilket pris.

Uppdraget

» När Du väljer oss som Din mäklare framgår villkoren får vårt uppdrag i det uppdragsavtal vi gemensamt går igenom och undertecknar. Dina önskemål och vår kunskap formar hur förmedlingen läggs upp och vi går tillsammans igenom varje moment. Vi vill att Du skall känna Dig trygg genom hela processen och säkerställa att vårt arbete möter upp Dina högt ställda förväntningar.

Värdering

» Vid värderingen av Din bostad tas både subjektiva och objektiva faktorer upp såsom läge, skick och ev. renoveringar och vid värdering av Din bostadsrätt påverkar även föreningens ekonomi. För att Du skall få rätt förväntningar och presumtiva köpare kunna bedöma sina möjligheter att förvärva bostaden använder vi det bedömda marknadsvärdet som utgångspris.

Visningar

» Vid varje visning finns mäklaren själv på plats och tiden för visning är väl tilltagen så att Dina spekulanter i lugn och ro kan titta på bostaden och ställa frågor. Av den anledningen föredrar vi enskilda visningar men detta och tider för visningar bestämmer vi i samråd med Dig. Efter varje visning får Du självklart en återkoppling från oss.

Budgivning

» Vid budgivning säkerställer mäklaren att budgivaren har sin finansiering klar. Mäklarens roll är att förmedla varje bud till Dig med köparens eventuella önskemål om till exempel tillträdesdag eller andra villkor. Det är Du som säljare som bestämmer till vem Du vill sälja och vilket pris Du till slut accepterar.

Kontraktsskrivning

» Efter överenskommelse om köpeskilling och eventuella villkor i samband för köpet sker kontraktsskrivning. Då möts köpare, säljare och mäklare för en genomgång samt undertecknande av köpekontraktet. Vid detta tillfälle får båda parter en förteckning av mäklaren över de bud som lagts och mottagits. Vanligtvis betalas 10% av köpeskillingen i handpenning inom en vecka från det att köpekontraktet undertecknats.

Frånträde

» I god tid före tillträdesdagen sänder vi en kallelse till Dig och köparen med praktiska detaljer såsom tid och plats för tillträdet och en preliminär likvidavräkning. Normalt sker tillträdet på vårt kontor där vi träffas för att reglera resterande del av köpeskillingen. Vid detta tillfälle går mäklaren även igenom den dokumentation (mäklarjournal) som förts gällande försäljningen. De löpande kontakterna med bank och eventuell bostadsrättsförening sköts av oss under tiden fram till denna dag.

INFORMATION

Några Duktiga <em><strong>Samarbetspartners</strong> </em>