Bra Att Veta

Nedan är nyttig information för Dig som vill veta mera.

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN

Fastighetsmäklarinspektionen informerar Dig som konsument som anlitar fastighetsmäklare.

MÄKLARSAMFUNDET

Lär Dig mer om att köpa och sälja bostad med information från bransch- och medlemsorganisationen Mäklarsamfundet.

SKATTEVERKET

Skatteverket informerar om det skattemässiga regelverket vid försäljning av privatbostad.

Kontrakt & tillträden

Så här gör vi

Vi går vår egen väg

Med hållbara samarbeten

Mäklarcompagniet är den moderna fastighetsmäklaren som har all teknisk utrustning för att kunna teckna uppdragsavtal samt ombesörja kontraksskrivning i princip var som helst. Oftast sker tecknandet av uppdragsavtalet hemma hos den säljande kunden. Tillträde genomförs allt som oftast på distans hos någon av våra samarbetspartners. Det kan exempelvis vara på Ålandsbankens kontor i Malmö, Thuleslunds möbelbutik i Vollsjö, Glasshyttans Orangeri utanför Sövde, Hannåsa Gård i Hannas by, Logi Gamlegård i Tomelilla med flera.

Thuleslund

Förutom möbelbutik erbjuds även fika i form av egenbakade bullar, kakor, paj eller smörgås i det egna caféet. Mäklarcompagniet har här tillgång till enskilt rum i cafédelen. Genom fönstrerna ser man fälten som skiftar i olika grödor invid den vackra allén. Efteråt är Ni välkomna att gå en sväng i butiken. Vem vet – kanske hittar Ni något fint till Ert nya hem!

Glashyttans Orangeri – Café & Bistro

Systrarna Eva och Inga-Lill Burman driver egen bistro med allt från svenska klassiker och franska rätter till kaffe med egengjord glass. Miljön är lantligt fransk. Mäklarcompagniet har tillgång till eget kontor bredvid orangeriet. Utanför traskar hästar i hagarna. Efteråt är vi välkomna att kika på Evas återvunna glas som fått ny funktion i t.ex. glas och lampor. I orangeriet brukar det även finnas utställning av någon lokal konstnär. Glashyttans Orangeri ligger mellan Sjöbo och Sövde.

FÖR DIG SOM KÖPARE

KÖPPROCESSEN I 6 ENKLA STEG

01

VÅRT UPPDRAG

» Mäklarcompagniets fastighetsmäklare skall alltid utföra sina uppdrag omsorgsfullt och följa god fastighetsmäklarsed. Uppdragsavtalet reglerar förhållandet mellan fastighetsmäklaren och uppdragsgivaren. Även om mäklaren inte skrivit något uppdragsavtal med Dig som köpare har mäklaren en skyldighet enligt Fastighetsmäklarlagen att vara en så kallad opartisk mellanman genom hela processen. Våra mäklare skall därmed tillvarata både köparens och säljarens intressen genom hela fastighetsaffären.

02

INFÖR KÖPET

» Det är en god idé att vara så förberedd som möjligt när rätt bostad dyker upp. Ett sätt är att ha finansieringen klar, ofta genom ett lånelöfte hos Din bank. Ett lånelöfte är ett löfte från banken om hur mycket Du kan få låna och gäller oftast under 6 månader och är generellt. Säkerställ därför att Din bank godkänner just den bostad Du vill lägga bud på. Ett annat är att få Din nuvarande bostad värderad och påbörja förbereda försäljningen av den. Vi hjälper Dig självklart gärna att sälja den om Du ännu inte valt mäklare!

03

VISNINGAR

» Visningar sker enligt säljarens önskemål om t.ex. tid. Vid visningar börjar vi med att tillsammans gå igenom fastigheten och sedan får Ni tid att själv titta, fundera, klämma, känna och mäta. På visningarna är ansvarig mäklare alltid närvarande. Vid visningen får Du som spekulant en objektsbeskrivning som innehåller detaljerad information om fastigheten samt information om Din undersökningsplikt som köpare. Du bör göra en grundlig undersökning eller anlita en besiktningsman. Läs gärna mer om undersökningsplikten  här.

04

BUDGIVNING

» Mäklarens roll är att förmedla varje bud till säljaren och de eventuella villkor som framförs i samband med budet. För Dig som köpare är det därför viktigt att Du framför eventuella önskemål och villkor såsom till exempel datum för tillträde och besiktning. Det är säljaren som bestämmer till vem denne vill sälja. Detta innebär att det inte med automatik är den som lagt det högsta budet som får köpa bostaden. Mäklaren antecknar samtliga bud och dessa redovisas sedan till säljaren och den slutlige köparen vid kontraktsskrivningen.

05

TILLTRÄDE

» I god tid före tillträdesdagen får Du en kallelse från mäklaren med tid och plats för tillträdet. Vi bokar tid med Din bank så att de i god tid kan förbereda sig på affären och vi upprättar även en preliminär likvidavräkning som sänds med kallelsen. På tillträdesdagen träffas vi för undertecknande av bl.a. köpebrev/köpbevis och resterande del av köpeskillingen erläggs. Tillträdet sker ofta på distans vilket innebär att alla dokument läggs in i Tambur, en portal som förenklar administrationen och som de flesta banker är anknutna till.

06

EN AVSLUTAD AFFÄR

» När banken skickat kvittens på överföringen av köpeskillingen och Ni skakat hand med säljaren samt fått nycklarna till Er nya bostad är affären avslutad. Vårt mål efter avslutad affär är att både köpare och säljare skall känna sig nöjda med uppgörelsen. Då hoppas vi att Ni vill återkomma till oss vid Er nästa bostadsaffär samt att Ni kan rekommendera oss till Edra vänner och bekanta. Även om affären är avslutad och det trots allt skulle uppkomma frågetecken efter tillträdet är Ni självklart välkomna att återkomma till oss.

FÖR DIG SOM SÄLJARE

SÄLJPROCESSEN I 6 ENKLA STEG

01

UPPDRAGET

» När Du väljer oss som Din mäklare framgår villkoren får vårt uppdrag i det uppdragsavtal vi gemensamt går igenom och undertecknar. Dina önskemål och vår kunskap formar hur förmedlingen läggs upp och vi går tillsammans igenom varje moment. Vi vill att Du skall känna Dig trygg genom hela processen och säkerställa att vårt arbete möter upp Dina högt ställda förväntningar.

02

VÄRDERING

» Vid värderingen av Din bostad tas både subjektiva och objektiva faktorer upp såsom läge, skick, boyta och ev. renoveringar och vid värdering av Din bostadsrätt påverkar även föreningens ekonomi. För att Du skall få rätt förväntningar och presumtiva köpare kunna bedöma sina möjligheter att förvärva bostaden använder vi det bedömda marknadsvärdet som utgångspris.

03

VISNINGAR

» Vid varje visning finns mäklaren själv på plats och tiden för visning är väl tilltagen så att Dina spekulanter i lugn och ro kan titta på bostaden och ställa frågor. Av den anledningen föredrar vi enskilda visningar men detta och tider för visningar bestämmer vi i alltid samråd med Dig. Efter varje visning får Du självklart en återkoppling från oss så att Du vet hur visningen gått.

04

BUDGIVNING

» Vid budgivning säkerställer mäklaren att budgivaren har sin finansiering klar. Mäklaren är enligt lag skyldig att förmedla varje bud till Dig som säljare med köparens eventuella önskemål om till exempel besiktning, tillträdesdag eller andra villkor. Det är Du som säljare som bestämmer till vem Du vill sälja och vilket pris Du till slut accepterar. Vi rådgör tillsammans lämpligheten i att offentliggöra eventuella bud.

05

KONTRAKTSKRIVNING

» Efter överenskommelse om köpeskilling och eventuella villkor i samband med köpet sker kontraktsskrivning. Då möts köpare, säljare och mäklare för en genomgång samt undertecknande av köpekontraktet/överlåtelseavtalet. Vanligtvis betalas 10 % av köpeskillingen i handpenning inom en vecka från det att köpekontraktet undertecknats. Mäklaren ombesörjer sedan bankkontakter inför det kommande frånträdet.

06

FRÅNTRÄDE

» Vid dagen för frånträde möts säljare, köpare och mäklare för att underteckna de slutliga dokumenten som sedan sänds till köparens bank. Banken överför resterande köpeskilling enligt likvidavräkning, mäklaren överlämnar lagstadgad journal, budgivningslista och köparen får nycklarna etc till sin nya bostad. Affären är därefter formellt avslutad. Självklart är vi behjälpliga om det skulle dyka upp någon fråga även efter denna dag.